Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

DIY: Macrame bracelet
Hey girls,
while surfing the net i came across these beautiful braceletes and i thought it would be a great idea to do a post about them! So i searched for ways to make these macrame bracelets ourselves! I was surprised by how easy the whole process is! Here are the instructions!

καθώς σερφάριζα στο ίντερνετ είδα αυτά τα όμορφα βραχιολάκια και σκέφτηκα πως θα ήταν μια καλή ιδέα να κάνω ένα πόστ για αυτά! Έτσι, έψαξα να βρώ τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φτιάξουμε αυτά τα βραχιόλια μόνες μας! Έμεινα έκπληκτη από το πόσο εύκολη είναι η διαδικασία! Αυτές είναι οι οδηγίες!

You''ll need/ Θα χρειαστείτε: 
4 yards of 0.5mm chinese knotting cord/ 3 μέτρα κινέζικο σπάγγο για πλέξιμο
a connector or charm /ένα διακοσμητικό της αρεσκείας σας
an embroidery needle / μια βελόνα 
a pair of scissors/ ψαλίδι
flat nose pliers (optional)/ μια πένσα (προαιρετικό)
a lighter (optional)/ έναν αναπτήρα (προαιρετικό)

So let's begin!/ Ας αρχίσουμε λοιπόν!


Start by cutting the knotting cord into two 30 inch, two 20 inch and one 10 inch lenghts. Fold the 20 inch piece in half, pull the loop through the ring, fold it over the ring and pull the rest of the cord through the loop. Repeat the step on the other side of the ring. These strands will be anchored and remain stationary.

Ξεκινήστε με το να κόψετε το σπάγγο σε δύο κομμάτια των 75cm, δύο κομμάτια των 50cm και ένα κομμάτι των 25cm. Διπλώστε το κομμάτι των 50cm στη μέση, περάστε τη θηλιά που έχει σχηματιστεί μέσα από το δαχτύλιο, διπλώστε το πάνω από το δαχτυλίδι και τραβήξτε το υπόλοιπο του σπάγγου μέσα από τη θηλιά. Επαναλάβετε αυτό το βήμα και στην άλλη πλευρά του δαχτύλιου. Τα σχοινιά θα πρέπει να στηρίζονται και να παραμένουν σταθερά.Center the 30 inch cord under the two middle strands. Fold the right cord over the middle strands and under the left cord. Pull the left cord under the right and middle strands and through the loop on the right side.

Τοποθετείστε στο κέντρο κάτω από τα δυο μεσαία σχοινάκια το κομμάτι των 75cm. Διπλώστε το δεξί σχοινάκι πάνω από τα μεσαία και κάτω από το αριστερό σχοινί. Τραβήξτε το αριστερό σχοινάκι κάτω από το δεξί και τα μεσαία σχοινιά και μέσα από το δαχτύλιο στην δεξιά πλευρά. 


   
Pull tightly and slide the knot up to the top.

Τραβήξτε σφιχτά και σύρτε τον κόμπο μέχρι την κορυφή.Finish the second half of the square knot by folding the left cord over the middle strands and under the right cord. Pull the right cord under the left and middle strands and through the loop on the left side.

Τελειώστε το δεύτερο μισό του κόμπου με το να διπλώσετε το αριστερό σχοινί πάνω από τα μεσαία και κάτω από το δεξί σχοινάκι. Τραβήξτε το δεξί σχοινί κάτω από το αριστερό και τα μεσαία σχοινάκια και μέσα από το δαχτύλιο στην αριστερή πλευρά.
Pull tightly and repeat the steps - left, right, left, right...Continue knotting until the desired length is reached. Keep in mind that the clasp will take up approximately half an inch.

Τραβήξτε σφιχτά και επαναλάβετε τα βήματα - αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί... Συνεχίστε να πλέκετε μέχρι να φτάσετε το επιθυμητό μήκος. Να θυμάστε ότι το δέσιμο θα πάρει περίπου 1cm.
To finish the knots, thread one of the cords onto a needle and sew up the center of 3-4 knots along the backside. Pliers will help you pull the needle through the tight knots.

Για να τελειώσετε τους κόμπους, περάστε ένα από τα σχοινιά μέσα σε μια βελόνα και ράψτε το κέντρο 3-4 κόμπων κατά μήκος της πίσω πλευράς της. Η πένσα θα σας βοηθήσει να τραβήξετε τη βελόνα μέσα από τους σφιχτούς κόμπους.
Repeat the same step on the other cord.

Επαναλάβετε το ίδιο βήμα και στο άλλο σχοινί.

After sewing up both knotting cords, trim away any excess. Save the scraps and melt the tips with a lighter to seal it for extra hold. Repeat the same exact step on the second half of the bracelet.

Αφού έχετε ράψει και τα δύο σχοινάκια, κόψτε ό,τι περισσεύει. Κρατήστε τα αποκόμματα και λιώστε τις κορυφές τους με έναν αναπτήρα για να το σφραγίσετε πιο σφιχτά. Επαναλάβετε το ίδιο ακριβώς βήμα και στο άλλο μισό του βραχιολιού.
To make a sliding closure, shape the bracelet into a circle and overlap the middle strands. Use scraps to temporarily tie the cords together at each end.

Για να φτιάξετε ένα δέσιμο που θα το τραβάτε για να προσαρμόζεται στον καρπό σας, κάντε το βραχιόλι ένα κύκλο και διπλώστε από πάνω τα μεσαία σχοινάκια. Χρησιμοποιήστε τα αποκόμματα για να δέσετε προσωρινά τα σχοινιά μαζί σε κάθε άκρη του βραχιολιού.
Take the 10 inch cord and center it under the strands. Start tying square knots exactly the same way the bracelet was executed.

Πάρτε το κομμάτι των 25cm και τοποθετείστε το στο κέντρο κάτω από τα σχοινιά. Ξεκινήστε να δένετε τους κόμπους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που φτιάξατε το υπόλοιπο βραχιόλι.
Stop at about half an inch and sew the knotting cords into the backside of the closure. Remove the temporary ties.

Σταματήστε περίπου στο 1cm και ράψτε τα σχοινάκια στο πίσω μέρος του δεσίματος. Αφαιρέστε τα προσωρινά δεσίματα.
The two sets of middle strands are now the adjustable ties of the bracelet. Adjust to fit the wrist and tie each end into knots. Trim away any excess.

Τα δυο μεσαία σχοινάκια είναι τώρα τα ρυθμιζόμενα δεσίματα του βραχιολιού. Ρυθμίστε τα ώστε να χωράνε στον καρπό σας και κάντε σε κάθε άκρη έναν κόμπο. Κόψτε οτιδήποτε περισσεύει.
Your adjustable knotting bracelets are now finished.

Τα ρυθμιζόμενα πλεκτά βραχιολάκια σας είναι τώρα έτοιμα.Tutorial is from here
Οι οδηγίες είναι από εδώ


Happy knotting! / Καλό πλέξιμο!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου